Strzelectwo myśliwskie

Niezwykle ważną w łowisku jest umiejętność celnego strzelania, nie trzeba chyba tłumaczyć żadnemu z myśliwych, że celny strzał przynosi satysfakcję strzelcowi i nie naraża zwierzyny na niepotrzebne cierpienie. W naszym kole przykłada się dużą wagę do tej dziedziny łowiectwa. Myśliwskie strzelectwo sportowe jest mocną strona koła. Coroczne treningi strzeleckie stały się najlepszym sposobem
na promowanie strzelectwa myśliwskiego, które stało się pasją wielu naszym członkom.

W 1964 roku na Powiatowym Zjeździe Delegatów PZŁ podjęto zobowiązanie budowy myśliwskiej strzelnicy śrutowej, a także obciążenie każdego koła kwotą 2 tys. złotych z przeznaczeniem na koszty budowy, którą należało wpłacić na konto Koła Łowieckiego „Bielik” w Sławnie realizującego inwestycję. Powołano czteroosobowy komitet budowy strzelnicy, termin rozpoczęcia budowy wyznaczono na 31.08.1964r. Lokalizacją inwestycji była działka położona w Sławnie przy ul. Staszica nr 18 przy nieczynnym torze kolejowym o powierzchni 2,6 ha.
W sporządzonej księdze wieczystej nr 6055 zapisano „prawo własności na rzecz Skarbu Państwa – w użytkowaniu Koła Łowieckiego „Bielik” w Sławnie”. Koszty budowy wyliczono na kwotę 80.157 zł. Mając na względzie wymiar inwestycji wystąpiono do Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki o dofinansowanie uzyskując kwotę 70 tys. złotych.

Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie przekazał na wyposażenie strzelnicy 5 maszyn do rzutków. Oddanie strzelnicy w użytkowanie przewidziano na czerwiec 1970r., natomiast końcem jej eksploatacji był rok 1980. Funkcjonowanie myśliwskiego strzelectwa sportowego na terenie Ziemi Sławieńskiej ma jak widać głębokie korzenie. Niewątpliwym sukcesem na niwie strzeleckiej było uzyskanie przez kol. Jana Łapczuka na Mistrzostwach Polski w Strzelaniach Myśliwskich w 1968 r. klasy mistrzowskiej oraz wygranie przez tego kolegę Wojewódzkich Zawodów w Strzelaniach Myśliwskich w Manowie, po 20 letniej przerwie, tj. w 1988r.


Rozwój strzelectwa naszego koła ściśle związany jest z kol. Janem Szerszenowiczem, który był inspiratorem i motorem dla wielu kolegów będących zapaleńcami przedmiotowego sportu. Zaangażowanie, determinacja oraz poświęcenie wielu środków finansowych i czasu pozwoliło uzyskiwać wymierne wyniki w rywalizacji regionalnej i krajowej, tj.:

 • II miejsce na Wojewódzkich Zawodach w Strzelaniach Myśliwskich – Manowo 1989 r.
 • III miejsce na Wojewódzkich Zawodach w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 1994 r.
 • I miejsce na Mistrzostwach Wojewódzkich w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 1995 r.
 • I miejsce na Wojewódzkich Zawodach w Strzelaniach Myśliwskich – Manowo 1998r. klasa powszechna, kol.: Szerszenowicz Jan, Szerszenowicz Tomasz, Sikorski Jan
 • I miejsce na Mistrzostwach Ziemi Koszalińskiej w Strzelaniach Myśliwskich – Manowo 1999, kol. Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Kowalczyk Krzysztof
 • I miejsce na Okręgowych Zawodach PZŁ w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 2004 r.
 • I miejsce w Mistrzostwach Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 2006 r. klasa otwarta
 • II miejsce w Mistrzostwach Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 2007r. klasa powszechna: kol. Marczuk Karol, Kałużny Mirosław, Szerszenowicz Michał
 • I miejsce w Mistrzostwach Okręgu w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 2009r. klasa otwarta
 • I miejsce w Mistrzostwach Okręgu Słupskiego w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 2010r. klasa otwarta: kol. Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Wszałkowski Wojciech
 • I miejsce w Mistrzostwach Okręgu Słupskiego w Strzelaniach Myśliwskich – Miastko 2011r. klasa otwarta: kol. Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Wszałkowski Wojciech.

KRAJOWY KONKURS KÓŁ ŁOWIECKICH W STRZELANIACH MYŚLIWSKICH

 • X miejsce – Bielsko Biała/Goleszów 1999r. kol.: Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Sikorski Jan
 • II miejsce – Kalisz/Wolica 2004r. kol.: Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Wszałkowski Wojciech
 • VIII miejsce – Rzeszów 2005r. kol.: Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Wszałkowski Wojciech
 • II miejsce – Olsztyn 2007r. kol.: Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Wszałkowski Wojciech
 • V miejsce – Piotrków Trybunalski 2008r. kol.: Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Wszałkowski Wojciech
 • V miejsce – Miastko 2010r. kol.: Szerszenowicz Jacek, Lompert Cezary, Wszałkowski Wojciech
 • II miejsce – Gdańsk 2011r. kol.: Szerszenowicz Jacek, Szerszenowicz Tomasz, Wszałkowski Wojciech

Ponadto zawodnicy naszego koła w osobach, kol. Szerszenowicz Tomasz i Sikorski Jan oraz kol. Lech Żymierski (KŁ „Bekas” Koszalin) reprezentując Zarząd Wojewódzki Polskiego Związku Łowieckiego w Koszalinie (w tym okresie podlegaliśmy pod ZWPZŁ w Koszalinie)
na Mistrzostwach PZŁ w Radomiu w 1998r. zajęli drużynowo VI miejsce.

Powyższa statystyka wskazuje, że nasze koło ośmiokrotnie w rywalizacji krajowej zajmowało miejsca w pierwszej dziesiątce, z czego trzykrotnie na podium oraz 11 razy w zawodach regionalnych, w tym wygrywając osiem razy.

 

Warunkiem zdobycia klasy mistrzowskiej jest uzyskanie na zawodach strzeleckich rangi krajowej wyniku minimum 400/500 pkt w/g obecnych kryteriów. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo używać tytułu „Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego”, noszenia odpowiedniej odznaki oraz posiadania wpisu w legitymacji PZŁ o zdobytym tytule. Zmagania na wielu strzelnicach, włożony wysiłek, a przede wszystkim uzyskiwane wyniki pozwoliły kolegom naszego koła zdobyć tytuł; Mistrza Strzelectwa Myśliwskiego” :

 

 1. Kol. Łapczuk Jan – 1968 r.
 2. Kol. Kowalczyk Krzysztof – 1997 r.
 3. Kol. Szerszenowicz Jacek – 1997 r.
 4. Kol. Sikorski Jan – 1998 r.
 5. Kol. Szerszenowicz Jan – 1998 r.
 6. Kol. Szerszenowicz Tomasz – 1998 r.
 7. Kol. Lompert Cezary – 2000 r.
 8. Kol. Wszałkowski Wojciech – 2000 r.
 9. Kol. Szerszenowicz Michał – 2010 r.

Najwyższym wyróżnieniem zawodnika posiadającego, klasę mistrzowską, biorącego udział w cyklu zawodów strzeleckich, rozgrywanych corocznie w sześcioboju według „Prawideł strzelań myśliwskich w PZŁ” jest „Wawrzyn Strzelecki” . Może on być zdobywany wielokrotnie. O uzyskaniu jednego ze stopni (brązowy, srebrny, złoty, złoty z diamentem) decyduje suma trzech najlepszych wyników uzyskanych w zawodach centralnych.

Zawodnik, który uzyska n/w wyniki:

 • od 1320 – 1364/1500 punktów zdobywa brązowy Wawrzyn Strzelecki,
 • od 1365 – 1409/1500 punktów zdobywa srebrny Wawrzyn Strzelecki,
 • od 1410 – 1454/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki,
 • co najmniej 1455/1500 punktów zdobywa złoty Wawrzyn Strzelecki z diamentem.

W okresie od 2001 roku nasi koledzy zdobyli „Wawrzyny Strzeleckie”, które są wyrazem uznania za uzyskiwane wyniki w danym sezonie:

 • kol. Jacek Szeszenowicz – 5 złotych, 4 srebrne, 2 brązowe,
 • kol. Tomasz Szerszenowicz – 4 złote, 3 srebrne, 1 brązowy,
 • kol. Wojciech Wszałkowski – 1 złoty, 5 srebrnych, 2 brązowe.

Z powyższej treści można wysnuć wniosek, że w dziedzinie strzelectwa myśliwskiego od wielu lat przewijają się ci sami koledzy, natomiast kolejnych kolegów uzyskujących wymierne wyniki niestety brakuje nam, ale liczmy na zmianę obecnej sytuacji.