Obwody łowieckie

Obwód łowiecki nr 23

Obwód położony jest na terenie dwóch gmin: Gminy wiejskiej Sławno i Gminy Malechowo w powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim. Powierzchnię stanowi 7.490 ha gruntów w tym 6.510 ha gruntów rolnych i 980 ha lasów. Granice nadają mu kształt trójkąta, którego jeden bok stanowi droga krajowa nr 6 od granic miasta Sławna do mostu na rzece Grabowa, drugi bok to rzeka Grabowa od wspomnianego mostu w górę rzeki do mostu w miejscowości Nowy Żytnik i dalej drogą wojewódzką biegnącą z Polanowa od miejscowości Nowy Żytnik do miasta Sławno, to trzeci bok obwodu. Grunty rolne to w większości pola uprawne gospodarstw rolnych położonych we wsiach: Bobrowiczki, Bobrowice, Smardzewo, Kwasowo, Kosierzewo. Białęcino, Ostrowiec, Podgórki, Swięcianowo, Żegocino, Paproty, Paprotki, Malechowo, Malechówko, Rzyszczewo, Karw, Karwiczki i Karwice.

Atrakcyjną pod względem łowieckim jest część obwodu położona w pradolinie rzeki Grabowej, którą stanowi pas łąk o szerokości około 2 km położony nad rzeką stanowiący kiedyś koryto rzeki porośnięty trawą i kwiatami łąkowymi w tym dzikimi storczykami, trzciną oraz licznymi remizami i zadrzewieniami w postaci łóz, olch, i brzóz. Bytuje tu zając, sarna, dzik, jeleń, borsuk, lis, jenot, wydra, kuna leśna, wędrowny łoś i bóbr. Z ptactwa wodnego spotkać można: kaczki, gęsi, żurawie, czaple, łyski, bekasy i kuliki. Pozostała cześć obwodu jest równie atrakcyjna, ponieważ i tu zwierzyna ma doskonałą ostoję, którą stanowi należący do Nadleśnictwa Sławno kilkuset hektarowy pas lasu porośnięty: sosną świerkiem, brzozą, bukiem, dębami, grabami i innymi mniej licznie występującymi innymi drzewami. Pola zalegają śródpolne remizy i kępy leśne oraz oczka wodne i strumienie, które również stanowią doskonałe ostoje dając ponadto niezbędną do życia wodę. W tej części obwodu występuje również zwierzyna już wymieniona a ponadto spotkać można kuropatwy, przepiórki oraz łabędzie. W całej powierzchni obwodu występuje ptactwo drapieżne: kruki, gawrony, jastrzębie, myszołowy, sroki, kanie i nielicznie przylatujący na żerowisko orzeł bielik. W okolicznych wsiach gniazduje bocian biały, jaskółki i przeliczne drobne ptactwo. Na terenie obwodu znajduje się stanowiąca własność i chlubę koła piękna Hubertówka, którą pokazujemy na innych stronach.

 

Obwód łowiecki nr 39

Obwód położony jest na terenie dwóch gmin: Gminy Malechowo w powiecie sławieńskim oraz Miasta i Gminy Polanów w powiecie koszalińskim w województwie zachodniopomorskim. Powierzchnię stanowi 4.110 ha gruntów w tym 1.263 ha gruntów rolnych i 2.847 ha lasów. Przylega on do obwodu 23 granicząc z nim na odcinku rzeki Grabowa od Nowego Żytnika do mostu przed wsią Lejkowo, biegnąc dalej szosą poprzez miejscowości Lejkowo, Borkowo do Lasek i dalej szosą w kierunku miejscowości Buszyno do mostu na rzece Grabowa i w dół rzeką do miejscowości Nowy Żytnik. Jak wynika z przytoczonej wcześniej powierzchni obwodu jego większość stanowią lasy, które poza niewielkim kompleksem należącym do Nadleśnictwa Sławno oraz nielicznymi kępami śródpolnymi stanowią jeden kompleks należący do Nadleśnictwa Polanów. Pozostałą część obwodu stanowią grunty rolne gospodarstw rolnych wsi: Nowy Żytnik, Zalesie, Drzeńsko, Zielenica, Lejkowo, Borkowo, Laski, Borzenica, Komorowo, Krąg i Buszyno.

Najatrakcyjniejszą łowiecko cześć obwodu stanowią w tym obwodzie lasy, porośnięte sosną, świerkiem, bukiem, dębami i brzozą, w których bytują:, jeleń, sarna, dzik, zając, borsuk, lis, jenot, wydra i kuna leśna. Z ptactwa poza kaczkami, żurawiami, gołębiami grzywaczami, spotkać można kruki, gawrony, orły bieliki odwiedzające stawy hodowli pstrąga, nie gardzące też i młodą sarną, rzadsze są ale występują spotkania z bocianem czarnym, kuzynem popularnego tu bociana białego. W okresach niskich temperatur spotkać można chmary jeleni, których liczebność przekracza 200 sztuk. Lasy te w znacznej części położone są niewielkich górkach, posiadając również śródleśne polanki, jeziorka i tereny podmokłe służące jako poidła i kąpieliska dla zwierzyny. W lasach znajdują się wybudowane przez myśliwych liczne magazyny paśniki i piwnice z karmą dla zwierzyny, wykładaną szczególne w okresach zimowych oraz poletka zaporowe i lizawki. Lasy te są również atrakcyjne jesienią w okresie wysypu grzybów, odwiedzane licznie ku utrapieniu myśliwych przez okoliczną i dalszą ludność polującą na: kurki, borowiki, podgrzybki i koźlarze. Na terenie obwodu Koło Łowieckie Bielik Sławno uprawia prawie 200 ha gruntów produkując paszę dla zwierzyny, prowadząc poletka żerowe i sprzedając nadwyżkę zbóż kupując za to karmę, której nie produkuje np buraki cukrowe czy ziarno kukurydzy.