Kynologia myśliwska

Pies jest towarzyszem i pomocnikiem człowieka od zamierzchłych czasów, a zajmowane przez niego poczesne miejsce w kulturach asyryjskiej, babilońskiej, egipskiej, hellenistycznej, perskiej, greckiej, rzymskiej, aż do nowożytnej świadczy, że jest to związek ponadczasowy, ponadkulturowy i ponadwyznaniowy.

Kynologia myśliwska jest nieodzownym elementem kultury łowieckiej gdyż bardzo często podczas polowania pierwsze i ostatnie „słowo” należy do należycie wyszkolonego psa myśliwskiego. W aspekcie etyki myśliwskiej rola psa na polowaniu jest nie do przecenienia, gdyż polowanie na ptactwo z dobrze wyszkolonym psem nie tylko zaoszczędza myśliwemu trudu w wyszukiwaniu zwierzyny i żmudnego poszukiwania pozyskanego lub rannego ptaka, ale zapewnia również, że każda zestrzelona sztuka zostanie odnaleziona i spożytkowana.

W przypadku zwierzyny grubej, nie podniesienie martwej lub rannej sztuki jest niewątpliwie sprawą najwyższej wagi, zarówno w kontekście moralnym, jak i ekonomicznym.

Szacuje się, że w łowiskach, w których myśliwi nie dysponują wyszkolonymi posokowcami, czy też tropowcami przepada nawet 30% postrzałków. Problemy te zostały zauważone i znalazły odbicie w §5 pkt. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz z dnia 23 marca 2005 roku (Dz.U. nr 61 póz. 548), które obligują myśliwych do polowań na ptactwo z ułożonymi do tego celu psami, a przy polowaniu na zwierzynę grubą wymagają udziału wyszkolonego tropowca.

W kole jest instruktor Kynologii Myśliwskiej – kol. Łukasz Kuczyński. Myśliwi w Kole posiadają 15 rasowych psów z czego są psy ułożone do polowań na ptactwo, psy do poszukiwania postrzałków oraz psy używane do polowań zbiorowych, w dużej mierze  głównie gończe i teriery. Niestety, myśliwi Koła nie uczestniczą w próbach i konkursach pracy psów.